Trung tâm Âm Nhạc YAM

› Địa chỉ: xDCx, P.12, Quận 10, TPHCM

› Điện thoại: 0909 999 121

› Email: info@yam.vn

› Thời gian làm việc: 10h – 21h, trừ Chủ nhật.